ทำทะเบียนบ้านหายต้องแจ้งความไหม ต้องยื่นทำทะเบียนบ้านใหม่ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ทะเบียนบ้าน คืออะไร

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารสำคัญที่สมาชิกทุกคนในบ้านต้องใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน การทำบัตรประชาชน การสมัครงาน การทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ การกู้เงินซื้อบ้าน รวมไปถึงการทำเอกสารการเดินทาง ล้วนแต่ต้องใช้ทะเบียนบ้านเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น เห็นได้ว่าทะเบียนบ้านมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างยิ่ง แต่ถ้าทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไรบ้าง จำเป็นต้องแจ้งความไหม หรือต้องต่อทะเบียนบ้านใหม่ยังไง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ไปดูกันเลย 

 

ทะเบียนบ้านหายแจ้งที่ไหน ติดต่อใครได้บ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

กรณีที่ทะเบียนบ้านหาย หรือทะเบียนบ้านชำรุดในพื้นที่กรุงเทพ เจ้าบ้านจะต้องรีบไปติดต่อยื่นคำร้องขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ที่สำนักเขตที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นคำร้องได้ที่ว่าการอำเภอที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านได้เลย โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และใช้เพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเป็นหลักฐานเท่านั้น 

 

ทะเบียนบ้านหายต้องแจ้งความไหม

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อทำทะเบียนบ้านหาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ เช่นเดียวกับเอกสารต่อไปนี้ที่เมื่อทำหายแล้วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่โรงพัก แต่สามารถยื่นเรื่องทำเอกสารใหม่ได้ทันที ได้แก่ 

  • บัตรประชาชนหาย สามารถยื่นเรื่องขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ โดยใช้เพียงทะเบียนบ้านตัวจริง และต้องเป็นเจ้าของบัตรตัวจริงไปดำเนินการ 
  • ทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ สามารถไปติดต่อเพื่อขอยื่นเรื่องทำทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่สำนักงานหรือที่ว่าการอำเภอ 
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี โดยนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปยื่นเรื่องขอทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีใหม่ ที่สำนักงานสรรพกรพื้นที่เขตตามที่อยู่ของผู้ยื่น 
  • ใบอนุญาติขับขี่ ติดต่อขอยื่นทำใบอนุญาติขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย โดยใช้เพียงแค่บัตรประชาชน และถ่ายรูปติดใบขับขี่ใหม่ โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่ใหม่อีก
  • แผ่นป้ายทะเบียนรถ เพียงแค่นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอดำเนินการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่

 

ทะเบียนบ้านหายให้คนอื่นไปทำแทนได้ไหม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง  

กรณีที่เจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแทนได้ แต่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

  • หนังสือมอบอำนาจ 
  • บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน
  • บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย 

โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนเล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท 

ทะเบียนบ้านหาย – ไม่มีเจ้าบ้าน หรือ ทะเบียนบ้านหาย – เจ้าบ้านเสียชีวิต ต้องทำอย่างไร 

  • กรณีบ้านยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ ไม่มีเจ้าของบ้าน ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นไปดำเนินการ โดยใช้เอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ และบัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ และถ้าหากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องมีผู้ปกครองไปด้วย พร้อมกับเอกสารยืนยันกรรมสิทธิ์ 
  • กรณีเจ้าบ้านเสียชีวิต ให้ผู้ที่เจ้าของบ้านดำเนินการเรื่องขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่แทน โดยใช้เพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเท่านั้น

 

ทำทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้าน แต่ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้ ทำอย่างไรได้บ้าง 

กรณีทำทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้าน แต่ติดต่อไม่ได้ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ เพื่อขอยื่นเรื่องโดยตรง

เห็นได้ว่าการยื่นเรื่องขอทำทะเบียนบ้านฉบับใหม่ ในกรณีที่ทำทะเบียนบ้านหาย มีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยาก และใช้เอกสารไม่มากอย่างที่คิด ไม่ต้องไปแจ้งความให้วุ่นวาย ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนเท่านั้นในกรณีที่มีเจ้าบ้าน และต่อให้เป็นกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ก็ใช้เอกสารเพิ่มเติมไม่มากเลย นับว่าช่วยอำนวยความสะดวกต่อการขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ ที่ทุกอย่างแข่งขันกับเวลาจริงๆ