สิ่งที่คุณจะได้จากการเที่ยว..รู้งี้ เที่ยวนานแล้ว

เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่ชอบการได้ออกไปท่องเที่ยว และหลายคนในที่นี้ก็ตกหลุมรักกับการได้ออกไปผจญภัย หลงไหลในการเที่ยว เพราะการได้ไปยังสถานที่ใหม่ๆ บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สเน่ห์ของอาหาร ผู้คน ศิลปะ วัฒนธรรม ช่วยเพิ่มความตื่นตาตื่นใจ เติมพลังงาน ความสดชื่น และความสุขให้กับชีวิต

ซึ่งเหตุผลของคนที่ชอบเที่ยวก็แตกต่างกันไป บางคนอาจชอบที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆ ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ต้องการลิ้มรสชาติอาหารท้องถิ่น รักการผจญภัย ได้ทำกิจกรรมที่แปลกใหม่ หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการขุดตัวเองออกจาก comfort zone ด้วยการออกไปโลกข้างนอกซะเลย แต่กลับได้ประโยชน์ของการท่องเที่ยวมากกว่าที่คิด ชนิดที่อาจพูดได้ว่า รู้งี้ เที่ยวนานแล้ว  

ได้ผจญภัย 

ลึกๆของคนเราส่วนใหญ่ชอบที่จะตื่นเต้นในการผจญภัยใหม่ๆ อาจเป็นเพียงการไปยังสถานที่ใหม่ๆ ได้ทำอะไรใหม่ๆ พบเจอคนใหม่ๆ ได้ทำกิจกรรมและพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อาจสร้างความประทับใจ ประสบการณ์ที่น่าจดจำ หรือบทเรียนให้ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น ต่อให้เป็นคนที่รักในการอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ขลุกอยู่แต่ใน comfort zone แต่การได้พบเจออะไรใหม่ๆ ก็จะสร้างความตื่นเต้นให้ได้อย่างแน่นอน

ได้เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 

เพราะการได้ไปพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ โลกที่ต่างออกไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย ได้เห็นความแตกต่างของมุมมองความคิด ทัศนคติ ที่จะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และกระตือรืนร้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ และไอเดียใหม่ๆ หรืออาจกลายเป็นคนใหม่ไปเลย 

มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

ประสบการณ์ชีวิต ที่ทั้งดีและไม่ดีในระหว่างทริป จะช่วยเกลาให้เราได้เห็นคุณค่า และยอมรับในความแตกต่างของผู้คนอย่างเข้าใจมากขึ้น เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล 

สามารถเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น 

เพราะการเดินทาง ทำให้ต้องพบเจอความแตกต่างของผู้คน และวัฒนธรรม การเป็นอยู่ ยิ่งออกไปเที่ยวมากเท่าไร ก็ยิ่งได้พบเจอมากเท่านั้น ทำให้สามารถตระหนักได้ถึงความเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ไม่คาดคิด สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคน จึงยอมรับและปล่อยวางได้ง่ายขึ้น 

พัฒนา EQ และอัพสกิลทักษะอื่นๆ จากประสบการณ์ตรง 

ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการท่องเที่ยว จะช่วยให้เข้าใจตัวตนและความต้องการของตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงเข้าใจคนอื่นได้อีกด้วย เป็นการพัฒนา EQ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีความสามารถในการรับมือต่อสภาวะอารมณ์ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ดีขึ้น 

มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

การได้ออกจาก comfort zone ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง  อย่างการออกไปยังสถานที่ไม่เคยไป การพูดคุยกับคนแปลกหน้า ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ออกท่องเที่ยวแบบไม่มีการวางแผน ทำให้เจอกับสิ่งท้าทาย ประสบการณ์ชีวิต ได้มิตรภาพที่ดี หรือแม้แต่การโดนขโมยของขณะออกท่องเที่ยว ฯลฯ ล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ และส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้น 

รักอิสระและพึ่งตนเองมากขึ้น 

เพราะตลอดระยะเวลาที่เราออกไปท่องเที่ยว เราจะต้องมีการจัดสรรทุกสิ่งด้วยตัวเราเอง ตั้งแต่การวางแผนการเดินทาง การจองที่พัก การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในทุกการกระทำ ความท้าทาย ทั้งการเจอความผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเลวร้าย ห้องพักเต็ม เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผน ต้องคิด ต้องคำนวณด้วยตัวเอง และยอมรับในผลจากการสินใจในแต่ละครั้ง 

ช่างสังเกตมากขึ้น 

เมื่อมีการออกไปผจญภัย จะต้องมีความสังเกต อย่างน้อยก็ต้องคอยเช็คว่าสามารถเดินทางได้ด้วยรถอะไรบ้าง รถสายนี้ไปทางไหน เส้นทางไหนที่สามารถเดินทางได้ เป็นต้น เชื่อเถอะว่า เมื่อคนเราต้องอยู่ในสถานที่นอก save zone ของตัวเอง จะต้องมีความระแวดระวัง และสังเกตมากขึ้น เพื่อการเอาตัวเองให้รอดในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น ยิ่งออกไปที่ใหม่ๆ ก็จะยิ่งเพิ่มการสังเกตจนซึมซับเป็นนิสัยไปโดยปริยาย 

เห็นคุณค่าและซาบซึ้งในทุกสิ่งที่มี 

เราจะรู้สึกเห็นคุณค่าและซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีมากขึ้น จากการที่เราได้เห็นความแตกต่างของสังคม การได้พบเจอผู้ที่ลำบากและยากไร้กว่าเรา จะทำให้เราย้อนกลับมาตระหนักถึงคุณค่า และขอบคุณในสิ่งที่เรามี ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ข้าวของ ที่อยู่อาศัย ที่หลายคนมักจะละเลยหรือลืมนึกถึง จนไม่ได้เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญ 

 รู้จักปรับตัวมากขึ้น 

การท่องเที่ยวทำให้เราเจอความแตกต่างที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม ภาษา การแต่งกาย อาหาร และการดำเนินชีวิต ทำให้เราต้องเรียนรู้ และมีการปรับตัว ยิ่งเจอความแตกต่างมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เราสามารถปรับตัวได้ดี ทำให้อยู่ในสังคมแบบไหนก็ได้ 

มีแรงบันดาลใจ มีพลังในชีวิต 

ความแตกต่างของทัศนีภาพในแต่ละแห่งที่ได้ไปเห็น ได้ไปสัมผัส จะช่วยเติมเต็มพลังงาน แรงบันดาลใจ และพลังบวก ทำให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต ไอเดียใหม่ๆ ทัศนคติที่ดี รู้จักสรรสร้างความสุขให้กับตนเองได้ในสิ่งเล็ก ๆ น้อยๆ พอใจและยินดีในสิ่งที่ตนเป็นและมี ปล่อยวางความทุกข์ได้เร็วขึ้น ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น