Month: August 2022

Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

หลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ กำลังประสบกับภัยธรรมชาติ ที่นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรง และเกิดขึ้นทั่วทุกทวีป โดยไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งแผ่นดินไหว คลื่นความร้อน ภัยแล้ง หรือน้ำท่วม เช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ปากีสถาน ซัดพัดพาโรงแรมหรู บ้านเรือน และผู้คน ไปกับสายน้ำ น้ำท่วมที่เกาหลีใต้จนมีผู้ที่อาศัยแบบ Parasite (ที่หนังเสียดสีสังคมนำไปทำในชื่อเรื่อง ชนชั้นปรสิต) เสียชีวิตยกครัว หรือแม้แต่ในหลายๆจังหวัดของไทยเอง ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย ปริมาณมวลน้ำหลากที่มากจนเขื่อนรองรับไม่ไหว และได้ปริแตกทำให้น้ำไหลทะลักจนต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพ (more…)

READ MORE

เริ่มต้นการรักษ์โลก ทำได้ง่ายจากที่บ้าน 

หากคุณเคยเห็นโฆษณาต่างๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อต้องการส่งเสริมและผลักดันให้คนหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างเช่น ชุดโฆษณารักษ์ป่าน่าน ชุดโฆษณาพลาสติกไม่ใช่อาหารสัตว์ทะเล หรือการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ โดยแบ่งประเภทขยะเป็น  -ขยะรีไซเคิล -ขยะทั่วไป -ขยะอันตราย -ขยะอินทรีย์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีโครงการของคนรักสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย เช่น (more…)

READ MORE

สิ่งที่คุณจะได้จากการเที่ยว..รู้งี้ เที่ยวนานแล้ว

เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่ชอบการได้ออกไปท่องเที่ยว และหลายคนในที่นี้ก็ตกหลุมรักกับการได้ออกไปผจญภัย หลงไหลในการเที่ยว เพราะการได้ไปยังสถานที่ใหม่ๆ บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สเน่ห์ของอาหาร ผู้คน ศิลปะ วัฒนธรรม ช่วยเพิ่มความตื่นตาตื่นใจ เติมพลังงาน ความสดชื่น และความสุขให้กับชีวิต (more…)

READ MORE