Month: April 2023

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 2566 คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร 

ใกล้ถึงวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่คนไทยเฝ้ารอคอยมานาน กับ การเลือกตั้ง 2566 ที่จะถึงนี้ วันที่เราจะได้ใช้สิทธิ์ของตน เพื่อทำการเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาบริหารบ้านเมือง พัฒนาและผลักดันให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกคน โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดวันเข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง 66 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยเติ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00

READ MORE