Express News Live

happiness asian family candid of daughter hug grandparent mother

10 วิธีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้สุขกายสบายใจ

ผู้สูงวัย หรือ วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีความอ่อนไหวสูงทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ จึงต้องการความใส่ใจในการดูแลเป็นพิเศษ วันนี้ทาง express-news-live ได้รวบรวม 10 แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อความสุขกายสบายใจของผู้สูงอายุและสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีข้อไหนที่ทำแล้ว และมีข้อไหนที่อาจต้องเสริมเข้าไปกันบ้างนะ มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ เลือกอาหารให้เหมาะสมต่อร่างกาย และพอดีต่อความต้องการ เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้น ร่างกายของคนเราจะมีการใช้พลังงานน้อยลง เนื่องจากความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะลดอาหารบางกลุ่ม โดยเฉพาะอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน รวมไปถึงอาหารทอด หรือเมนูผัดต่าง ๆ ที่ต้องใช้น้ำมัน เพื่อลดการสะสมจากการที่ร่างกายไม่ได้นำไปใช้งาน แต่ควรเน้นอาหารประเภทโปรตีนที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา และอาหารประเภท ต้ม อบ นึ่ง ย่าง แทน นอกจากนี้ ในวัยผู้สูงอายุมักจะขาดสารอาหารประเภทแคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ซึ่งพบมากในถั่วเหลือง ธัญพืช นม ผลไม้ ผักต่าง ๆ และควรให้ผู้สูงอายุดื่มน้ำวันละ 6 – 8 แก้ว เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารและลำไส้ให้ดีขึ้น […]

Grilled plant based vegan soya protein burgers on the plate.

Plant-based Food คืออะไร ทานอาหารจากพืชแล้วดียังไง ต่างจาก Vegan ไหม

เมื่อผู้บริโภคให้ความสนใจในเทรนด์อาหาร Plant – based food หรืออาหารจากพืชมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการผลิตอาหารประเภท Plant – based ออกมาจำหน่าย เพื่อรองรับและสนองความต้องการในท้องตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงเรื่อย ๆ ทั้งอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ รวมไปถึงเครื่องดื่มและนมโปรตีนจากพืช เพื่อเป็นอาหารทางเลือกสุขภาพ ทำให้หลายคนต้องการรู้ว่า Plant – based food คืออะไร ตามมาทางนี้เลยค่ะ แอดมินมีคำตอบมาเฉลยแบบรวบรัดใจความกันเลยทีเดียว  Plant-based Food คืออะไร  Plant-based Food คือ อาหารที่ทำมาจากพืช เช่น ผัก ผลไม้ เห็ด ธัญพืช เมล็ดพืชต่าง ๆ แล้วนำมาแต่งสี กลิ่น รสชาติ และรสสัมผัสให้คล้ายกับเนื้อสัตว์มากที่สุด เพื่อเป็นอาหารทางเลือกรูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการทานอาหารสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก ผู้ที่ต้องการงดหรือลดการทานเนื้อสัตว์เพราะปัญหาสุขภาพ หรือด้วยคติความเชื่อ เป็นต้น อาหาร Plant-based Food ดียังไง  ในความเป็นจริง ระบบย่อยและการดูดซึมอาหารในร่างกายของมนุษย์ เหมาะกับอาหารประเภทพืชผักมากกว่าเนื้อสัตว์ […]

images

เอกสารที่ดินแต่ละสีแตกต่างกันยังไง

เชื่อว่าหลาย ๆ คนต้องเคยได้เห็นเอกสารสำคัญการถือครองที่ดิน หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่า โฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญในการแสดงสิทธิ์ของการครอบครองที่ดิน ซึ่งมีหลากหลายสี มีหลายประเภท ทั้งแบบที่สามารถซื้อ-ขายได้ โดยแบ่งแบบโอนกรรมสิทธิ์ได้ หรือเป็นเพียงหนังสือแสดงสิทธิ์ทำกินเท่านั้น หรือแบบที่ทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ ฯลฯ แล้วตกลงโฉนดที่ดินมีกี่แบบกันแน่นะ แล้วโฉนดแต่ละสีต่างกันยังไง วันนี้แอดมินมีมาเฉลยค่ะ  โฉนดที่ดินคืออะไร โฉนดที่ดิน คือ หนังสือสำคัญสำหรับแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกโดยกรมที่ดิน และออกตามประมวลกฏหมายที่ดินปัจจุบัน โดยให้ยึดผู้ที่มีโฉนดที่ดินถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ระบุไว้ในเอกสาร และมีอำนาจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพื้นที่ ที่ได้ระบุไว้ในโฉนดที่ดินนั้น ๆ เช่น การซื้อขาย การให้เช่า หรือการโอนสิทธิ์พื้นที่ให้ผู้ใดก็ตาม และยังมีสิทธิในการขัดขวางไม่ให้ผู้ใดมาใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต  เอกสารการถือครองที่ดินมีหลายประเภท แต่โดยหลัก ๆ สามารถแบ่งประเภทโฉนดที่ดินได้ 4 ประเภท ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในการปฏิรูปทีด่ิน โดยแต่ละประเภทจะมีตัวย่อและสีของตราครุฑบนโฉนดแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อควรระวังในการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สีของโฉนดที่ดินแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง โฉนดที่ดิน ครุฑแดง หรือ น.ส.4  โฉนดที่ดินครุฑแดง หรือ น.ส.4 คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ออกโดยกรมที่ดินตามประมวลกฏหมาย […]

Raw fresh beef

สารเร่งเนื้อแดงคืออะไร และอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดง

สำหรับในประเทศไทย ได้มีการพบสารเร่งเนื้อแดง ชื่อทางเคมี คือ Salbutamol (ซาลบูทามอล) และ Clenbuterol (เคลนบิวเทอรอล) จัดอยู่ในกลุ่มสารเคมี Beta agonist (เบต้าอะโกนิสต์) ที่นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการโรคหอบ หืด เนื่องจากคุณสมบัติของเบต้าอะโกนิสต์ช่วยขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื้อขยายตัว ซึ่งเป็นสารประเภทอันตรายทางเคมี (Chemical hazard) และอันตรายในอาหาร (Food hazard) แต่มีชาวเกษตรกรกลุ่มผู้ทำฟาร์มสัตว์หลายรายนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยนำไปผสมในอาหารและน้ำให้กับสัตว์ในฟาร์ม เช่น สุกร หรือ วัว เพื่อเร่งปริมาณเนื้อแดงให้มีมากกว่าชั้นไขมันซึ่งทำให้ขายได้ราคาดีกว่า    ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและวัวเนื้อเริ่มนิยมใช้สารบีตาอะโกนิสต์เป็นสารเร่งเนื้อแดงในวัว เนื้อหมู และ เนื้อแกะตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ซึ่งสามารถหาซื้อได้ในชื่อทางการค้าต่างกัน เช่น แมคโต – เอส , เลนดอล โดโซลบี และ แอมโปรฟีด บีดอล 2201 เป็นต้น ซึ่งการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซัลบูทามอล และเคลนบิวเทอรอลในเนื้อสัตว์ ทำให้มีสารตกค้างในเนื้อหมูและวัว จนส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภค ผลของสารเร่งเนื้อแดงในหมู […]

smiling asian woman with healthy salad kitchen

3 เมนูแซ่บ ๆ ง่าย ๆ กินได้ ไม่ห่วงอ้วน 

อาหารรสจัดจ้าน แซ่บ นัว คู่ครัวคนไทยมาช้านาน เพราะกินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ จะฤดูกาลไหน ไม่ว่าฝนตก หรือแดดจัด ก็ขอให้ได้กินเถอะ แค่เห็นรูป หรือได้กลิ่น ก็กระตุ้นกระเพาะอาหารให้ทำงาน จนน้ำลายแทบจะไหลออกมาประจานกันเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาชวนกันเข้าครัว ทำเมนูแซ่บ ๆ ตอนเย็นกินได้ ไม่ต้องห่วงอ้วน วัตถุดิบก็หาไม่ยาก เพราะส่วนผสมส่วนใหญ่มักมีกันติดครัวกันอยู่แล้ว รับรองว่าเมนูที่นำมาฝาก แซ่บได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่นาทีก็ได้กินแล้วค่ะ  ลาบไข่เจียว  ส่วนประกอบ  ไข่ไก่ 5 ฟอง  ผักชีฝรั่งซอย ต้นหอมซอย หอมแดงซอย  หอมแขกซอย พริกแดงจินดาซอย  พริกแห้ง  พริกป่น พริกไทย น้ำตาลทราย 2 ช้อนชา น้ำปลา 2 ช้อนชา น้ำมะนาว 1 ลูก ข้าวคั่ว    วิธีทำ  ตอกไข่ไก่ใส่ชาม ใส่หอมซอยและพริกไทย ปรุงรสตามชอบ  นำไข่ลงทอดในกระทะ เสร็จแล้วนำขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมัน  หั่นไข่ให้เป็นชิ้นพอดีคำ  […]

two baskets with laundry and clothes washing gel 2022 11 03 12 53 02 utc (1)

7 ทริคดี ๆ แนะวิธีใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มให้คุ้มกว่าแค่ผ้าหอมนุ่ม

เชื่อว่าหลาย ๆ คนชอบที่จะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเมื่อซักผ้า เพื่อให้เสื้อผ้านุ่ม และมีกลิ่นหอม ใส่แล้วรู้สึกสดชื่น สะอาด แต่รู้ไหมว่าประโยชน์ของน้ำยาปรับผ้านุ่มสามารถนำไป D I Y ใช้ในด้านอื่น ๆ ได้ด้วย บอกเลยว่าใช้คุ้มกว่าเดิม หากนำไปดัดแปลงตามทริคดี ๆ ที่เรานำมาฝากในวันนี้ แต่จะนำน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้ทำอะไรได้บ้าง อย่ารอช้า ไปดูกันเลยค่ะ

running morning session 2022 02 02 04 50 07 utc (1)

วิ่งอย่างไรให้นาน ไม่เหนื่อยง่าย

สำหรับใครที่ชื่นชอบการวิ่ง หรือต้องการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสุขภาพแข็งแรง รวมไปถึงคนที่ต้องการลดนำหนักด้วย แต่วิ่งได้ไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเหนื่อยแล้ว เรามีวิธีการวิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเทคนิคการวิ่งไม่ให้เหนื่อยง่าย ทำให้วิ่งได้นานขึ้นมาฝากค่ะ 

woman walking with hiking sticks 2021 12 11 01 48 40 utc (1)

เดินออกกำลังกาย 30 นาที สุขภาพดี พิชิตโรคร้าย

รู้ไหม แค่เดินวันละ 30 นาที ช่วยให้สุขภาพดีได้?

Young attractive asian woman holding fork and spoon feeling hung

5 อาหารกินแล้วอารมณ์ดี 

โอ๊ยยยย เครียดจังเลย เครียดกับงาน เครียดกับลูกค้า เครียดกับการเรียน ทำไงจะอารมณ์ดีขึ้นน้ออ เชื่อว่ามีหลายคนแก้เครียดด้วยการกิน วันนี้เราเลยจะมาแนะนำ 5 อาหารที่กินแล้วแฮปปี้ กลับมายิ้มกว้าง ๆ พร้อมรับกับปัญหาต่อไป อาหารกินแล้วอารมณ์ดีมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ  ช็อกโกแลต  ช็อกโกแลต ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมอารมณ์ดี ไม่ใช่แต่เพียงรสชาติอร่อย กลิ่นหอมหวานเท่านั้น แต่ในช็อกโกแลตยังมีสารที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นโดฟิน และ เซโรโทนิน สารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดโรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ แต่จะต้องเลือกทานช็อกโกแลตที่ไม่มีน้ำตาลมากเกินไป และทานในปริมาณที่พอดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ ตามมา    บรอกโคลี  อาจเรียกได้ว่า บรอกโคลี ผักลดความเครียด เพราะบรอกโคลีมีวิตามินบี 5 และ แมกนีเซียมสูง ช่วยลดความถี่ของอาการปวดหัวจากโรคไมเกรน และช่วยต่อสู้กับความตึงเครียดของได้ดี ทำให้สมองและร่างกายผ่อนคลายมากขึ้น  เห็ดหลินจือ  เห็ดหลินจือ มีสารซีลีเนียม ช่วยลดความเครียด คลายความกังวลได้ดี หากใครที่กำลังอ่อนเพลีย หรือรู้สึกอ่อนล้า มีอาการเครียดจากความวิตกกังวล ให้กินอาหารที่มีเห็ดหลินจือ นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความกังวล […]

Coin on wooden table in front of green bokeh background.

หุ้นกู้มีกี่ประเภท 

หุ้นกู้มีหลายประเภทด้วยกัน โดยแต่ละประเภทก็จะมีเงื่อนไข ข้อตกลง และความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะ แตกต่างกันไปตามประเภทหุ้นกู้นั้น ๆ แล้วหุ้นกู้มีประเภทอะไรบ้าง สิทธิและความเสี่ยงต่างกันอย่างไร เป็นอีกสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพราะความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน จึงควรหาข้อมูล ศึกษารายละเอียด และพิจารณาว่าหุ้นกู้ชนิดใดเหมาะสมกับการลงทุนของเรามากที่สุด ช่วยลดความเสี่ยง และรักษาผลประโยชน์ของการลงทุนของเราให้ได้มากที่สุด  ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรเรียกร้องสินทรัพย์ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย    หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกตราสารหนี้ ทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หากเกิดกรณีที่หุ้นกู้ของผู้ออกตราสารหนี้ล้มละลาย    หุ้นกู้แปลงสภาพ  หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ หุ้นกู้ที่นักลงทุนสามารถกลายจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของได้ เป็นการเปลี่ยนหุ้นกู้ให้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นได้ตามราคาที่กำหนด โดยบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะออกหุ้นสามัญในจำนวนที่มีมูลค่าเท่ากับตราสารหนี้ที่ถืออยู่    หุ้นกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  หุ้นกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสารหนี้ มีการนำสินทรัพย์มาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิในสินทรัพย์ค้ำประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่น ๆ    หุ้นกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  หุ้นกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีการนำสินทรัพย์ใด ๆ มาวางค้ำประกันในการออกหุ้นกู้ และหากผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย ต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธและสัดส่วนที่ถือตามรายบุคคล อย่าลืมว่า […]