Games

วันคุ้มครองโลก Earth Day

United Nations Environment Program (UNEP) หรือ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็น วันคุ้มครองโลก ภาษาอังกฤษ คือ Earth Day  สาเหตุของการกำหนดวันคุ้มครองโลกคืออะไร “วันคุ้มครองโลก” เดิมทีเป็นแนวคิดริเริ่มของ เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อประชาชนในสหรัฐอเมริกากว่า 20 ล้านคน

READ MORE