Wedding

ไพโรไลซิส นวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นน้ำมันชีวภาพ

เมื่อปัญหาขยะพลาสติกไม่ได้เป็นเพียงขยะ..แต่เป็นปัญหาระดับโลก!! ถุงพลาสติกที่เราใช้เพียงไม่กี่นาทีแล้วก็โยนมันทิ้งไป เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาขยะล้นประเทศ ทำให้มีขยะจากถุงและขวดพลาสติก 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งข้ามพ้นปัญหาระดับประเทศแต่ก้าวไปสู่ระดับโลก แต่แล้วนวัตกรรมเทคโนโลยี Pyrolysis ก็ได้ช่วยเปลี่ยนขยะพลาสติกแปรรูปเป็นน้ำมัน สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าเพียงใช้แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเป็นเศษซากกองขยะที่ไร้ค่า  เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันทางเลือก เป็นน้ำมันจากขยะพลาสติก จะไม่เป็นเพียงขยะที่ไม่มีทางกำจัดหรือหาทางออกไม่ได้อีกต่อไป และการใช้วิธีเเยกขยะให้ตรงตามประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อจะได้เป็น Zero Waste อย่างยั่งยืน  การจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกอาจไม่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันยังมีอีกวิธีคัดแยกขยะพลาสติกจำพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ออกจากขยะทั่วไป แล้วส่งไป ณ

READ MORE