Finance

ส่งของบริษัทไหนดี เปรียบเทียบค่าส่งพัสดุที่ไหนถูกสุด 2566

การส่งพัสดุในเมืองไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งการส่งเอกสาร พัสดุสินค้าธุรกิจออนไลน์ และอื่น ๆ ส่งผลให้ธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีการขยายและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีบริษันขนส่งน้องใหม่เกิดขึ้นมากมายจนเลือกไม่ถูกจะใช้บริการขนส่งอะไรดี วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบค่าขนส่งพัสดุ 2566 ของบริษัทโลจิสติกส์ดัง ๆ ที่ได้รับความนิยมในการใช้บริการขนส่งพัสดุของคนไทยในขณะนี้ ได้แก่  ไปรษณีย์ไทย , Kerry , J&T , DHL , Flash Express

READ MORE

กู้เงินจะซื้อบ้านต้องทำอย่างไรให้ธนาคารอนุมัติ 

คุณสมบัติของคนกู้เงินซื้อบ้าน / เอกสารสำคัญที่ต้องใช้กู้บ้าน / ขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน  จะซื้อบ้านต้องทำอย่างไรบ้าง ถึงจะผ่าน???  (more…)

READ MORE

วันคุ้มครองโลก Earth Day

United Nations Environment Program (UNEP) หรือ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็น วันคุ้มครองโลก ภาษาอังกฤษ คือ Earth Day (more…)

READ MORE