Medical

15 คำถามเกี่ยวกับการกินยาแก้แพ้

1. ยาแก้แพ้แบบไม่ง่วงมีหรือไม่? มี ซึ่งจะเป็นยาแก้แพ้รุ่นสอง ที่พัฒนามาจากยาแก้แพ้รุ่นแรก ยาแก้แพ้แบบไม่ง่วง ได้แก่ เซทิริซีน (Cetirizine), ลอราทาดีน (Loratadine), เลโวเซทิริซีน (Levocetirizine), เฟโซเฟนาดีน (Fexofenadine), และ เดสลอราทาดีน (Desloratadine) 2.ยาแก้แพ้แบบง่วง และแบบไม่ง่วงต่างกันอย่างไร? ยาแก้แพ้แบบง่วง หรือยาแก้แพ้รุ่นแรก ตัวยาจะถูกดูดผ่านเข้าสู่สมอง และไปกดระบบประสาท ทำให้เกิดอาการง่วงนอน

READ MORE